• 13 Temmuz 2024 Cumartesi
JEOPOLİTİKA
0

HARP PRENSİPLERİYLE BAŞARIYA ULAŞ

Dr. Ataalp PINARER

Dr. Ataalp PINARER'in hayatta başarı için harp prensiplerinin kullanılmasını anlattığı e-kitabı okuyucuların ilgisini bekliyor....Devamı

0

Türk Dünyasının Jeopolitik sorunları

Dr. Ataalp PINARER

Türkistan ülkeleri denize kapalı coğrafi konumlarına ilaveten, Sovyet Rusya tarafından çizilen yapay sınırların birçok anlaşmazlığa yol açması sonucunda, birbirleri arasında bölgesel işbirliği ve ticaret imkânlarından da yeterince yararlanamamaktadırlar[7]. Bu durumun bölgeye zenginleşme, gelişme ve refah artışı getirmeyeceği aşikârdır....Devamı

0

21. YÜZYILDA NASIL BİR TÜRK JEOPOLİTİĞİ

Dr. Ataalp PINARER

Bu çalışmanın amacı; Türk Dünyası için ortak bir jeopolitika üretilmesinin önemini ortaya koymak ve ortak bir jeopolitika oluşturulmasına katkı sağlamaktır...Devamı

0

Tarihçi ve Jeopolitikçi Gözüyle İsrail

Dr. Nejat TARAKÇI

Nejat Tarakçı son İsrail gezisi izlenimlerini bir jeopolitikçi gözüyle aktarıyor....Devamı

0

TÜRKİYE STRATEJİK BOŞLUKTA MI?

Dr. Nejat TARAKÇI

Savaş ortamındaki Suriye ve Irak?taki siyasi ve askeri gelişmeler o kadar hızlı ve belirsiz ki, hem doğrudan etkilenen karar verici ülkeler, hem de dolaylı olarak etkilenen ülkeler ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar....Devamı

0

ULUSAL VE ULUSLARARASI TERÖRİZMİN GELECEĞİ

Dr. Nejat TARAKÇI

? Terör ortamının iyileştirilmesi, Finans Kapital Sistemin yüksek kar paylarını, güvenli ve sürdürülebilir daha az kar paylarına tercih etmesi ile mümkün olabilir. Yukarıda ortaya konan veriler ışığında bu pek mümkün görülmemektedir. O zaman her ülkenin bir şekilde yeniden ekonomik anlamda bağımsızlık savaşı vererek Küresel Sistemden çıkmaya çalışmasından başka çare görülmemektedir....Devamı

0

JEOPOLİTİK YAKLAŞIM NEDEN ÖNEM KAZANDI?

Dr. Ataalp PINARER

Millet, din gibi jeopolitiğin unsurları olan, kolektif kimlikler tıpkı benimsediğimiz şahsi kimlikler gibi, benzer süreçlerin sonucu oluşmaktadır. Fark sadece bu süreçte kullanılan söylemlerde ve sürece dâhil olan medya girdisinin boyutundadır...Devamı

0

40 YIL SONRA KUZEY KIBRIS: DEVLET Mİ EYALET Mİ?

Dr. Nejat TARAKÇI

Türkiye ve KKTC?nin hedefi mevcut durumun, yani bağımsız bir KKTC?nin varlığının devam ettirilmesi olmalıdır. KKTC bu zamana kadar ihmal ettiği devlet olmanın gereklerini yerine getirmelidir. KKTC açısından sorun olan bu tanınma sorununun çözümü ise, KKTC?nin ekonomik olarak kendi kendine yeterli hale gelmesinde yatmaktadır....Devamı

0

BENZERSİZ BİR YUMUŞAK GÜÇ

Dr. Ataalp PINARER

Anlatım ya da söylem; insanlık tarihi ile örtüşür, kavimler ve milletler kadar eskidir. İnsan doğası, kolayca anlayıp inanabileceği basit anlam kalıpları arar. İnsanların diğer canlılara üstünlüğü, anlaşılmaz olayları anlaşılır ve kabul edilebilir hale getiren, hikâyeler yaratması ve anlatmasına dayanır. ...Devamı

0

Türkiye ve Dünya'nın 2017 Yılı

Dr. Nejat TARAKÇI

Bazı temel noktalardaki beklenen değişiklikler, ya sorunları çözecek ya da dünya savaşına gidecek daha karmaşık sorun ve krizlere neden olabilecektir. Bunlar; ? Ortadoğu?da yeniden İran?ı hedef haline getirecek İsrail yanlısı değişiklikler ? Kudüs?ün İsrail?in yeni başkenti yapılması projesi ? Rusya ile işbirliği yaparak Suriye ve Ukrayna krizini çözecek değişiklikler ? Kürt devletine yeşil ışık yakacak değişiklikler ? NATO?nun yeniden ele alınmasına yönelik değişiklikler ? Pasifik?te Tayvan?ı Çin?den koparmaya çalışacak değişiklikler...Devamı

0

SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDA MIYIZ?

Dr. Ataalp PINARER

Türk Dünyası?nın gelişme, kalkınma ve güçlenmesini sağlamak için, Türkiye?ye büyük sorumluluklar düşmektedir....Devamı

0

JEOPOLİTİK KIRILMA

Dr. Ataalp PINARER

Gelinen noktada Türkiye, uluslararası arenada dost, düşman ayrımını tekrar yapmak durumunda olduğu tarihi bir kavşaktadır. Bu jeopolitik bir kırılma anıdır....Devamı

 1 2