• 25 Haziran 2022 Cumartesi
HARP PRENSİPLERİYLE BAŞARIYA 0 Yorum 3 BEĞENİ

HARP PRENSİPLERİYLE BAŞARIYA ULAŞ

Dr. Ataalp PINARER
Dr. Ataalp PINARER
Yazar

       

         

        İnsanlar başarıyı arıyorlar. Buna ihtiyaç duyuyorlar. Başarı sınavlardan iyi not almaktan, bir müzik aleti çalmaya, bir meslek sahibi olmaktan, servet sahibi bir iş insanı olmaya kişiden kişiye büyük değişiklikler gösterebiliyor. Ama ihtiyaç duyulan konu başarıya bir yolculuksa; hedefe, varılacak nihai amaca ulaşmanın yolları, yöntemleri, hazır şablonları konunun can alıcı noktasını oluşturuyor.
 
Almış olduğum eğitim nedeniyle harp prensiplerinin amacı, geliştirilmesi ve etkileri konusunda diğer konulara göre daha donanımlı olduğum söylenebilir. Harp Akademisi yıllarında bu prensipleri öğrenirken bunun en basit kişisel gelişimden, iş hayatındaki en kapsamlı hedeflerin elde edilmesine kadar çok geniş bir yelpazede, hayatın her alanında kullanılabileceğini düşünmüştüm. Bu konuda bir kitap yazarak bu konuda bir boşluğu doldurduğumu düşünüyorum.
 
Gerçekten halen Birleşmiş Milletler Andlaşması’na göre meşru müdafaa halleri dışında yasaklanmış olan savaş, her ne sebeple meydana gelirse gelsin, insanlık tarihinin acı bir gerçeğidir. Harpte başarı insanın tarih boyunca en fazla kafa yorduğu konulardan biri olmuştur. Tarih boyunca savaşları kazanmak için neler yapılması gerektiği üzerinde pek çok düşünür çalışmış, bu kapsamda dikkate alınması, yapılması ve/veya yapılmaması gereken şeyleri ortaya koymuştur. Savaşlarda zafer tarafların nihai hedefidir. Zaferi kazanmak için çeşitli harp prensipleri ile stratejiler geliştirilmiş, stratejilere dayanan doktrin ve taktikler oluşturulmuştur.
 
        İnsanlık tarihi kadar eski bir insani gerçek olan savaşın zafer kazanma amacına yönelik neden olduğu bilgi ve deneyim birikimi, insanın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilir ve en azından örnek alınacak bir şablon oluşturabilir. Kanaatimce harp prensipleri ile karar almak için geliştirilen durum muhakemeleri ve plan geliştirme yöntemleri, kişilerin ve kurumların hedeflerini belirlemede, hedeflerine ulaşma sürecini planlamalarında eşi benzeri olmayan bir yol gösterici olabilir.
 
         Derslerinde başarılı olmak isteyen bir öğrenciden, üniversiteden yeni mezun olmuş ve mesleğinin başındaki bir çalışana; bir iş fikriyle yola çıkmış bir girişimciden kapsamlı bir faaliyet içinde olan bir iş insanına veya geniş şirketleri yöneten bir CEO’ya; siyasetle uğraşan bir politikacıdan, devlet mekanizmasının çeşitli mevkilerinde sorumluluklar yüklenmiş devlet adamına ve hatta Harp Akademisinde okuyan bir kurmay subay adayından ordunun üst düzeyinde görev yapan generallere kadar geniş bir alanda birçok kişiye çok faydalı olacağına inandığım bu kitap değerli okuyucuların ilgisini bekliyor…
 
          Kitabı aşağıdaki linkten ulaşarak okuyabilirsiniz.
 
 


1413 Görüntülenme Sayısı
Kategori : JEOPOLİTİKA
  

Sizin Yorumlarınız Bizim İçin Önemli *