• 25 Şubat 2024 Pazar
HAKKIMIZDA
JEOPOLİTÜRK

JEOPOLİTÜRK

 

Jeopoliturk Sitesi, Dr. Ataalp PINARER'in uluslararası ilişkiler ve jeopolika konularındaki çeşitli makale, yazı ve eserlerini paylaştığı şahsi bloğudur ve kesinlikle hiçbir ticari amaç taşımamaktadır. Zaman zaman  bazı konuk yazarların da yazıları paylaşılmakta olup; bu yazılardaki görüş ve kanaatler yazarlarına aittir ve yanlızca onları bağlar.

 

NEDEN JEOPOLİTÜRK

İnsan yeryüzünün bir ürünüdür. İnsanın tüm faaliyetlerinin zeminini oluşturan yeryüzü olmadan insan faaliyetlerini düşünmek, anlamak ve değerlendirmek imkânsızdır. Yeryüzü demek coğrafya demektir. İnsanlar gelip geçicidirler ama üzerinde yaşadıkları toprak; dağları, vadileri, ovaları, gölleri, ırmakları, denizleri, kıyıları, iklim özellikleri, bitki örtüsü ile kalıcıdır. İçinde bulundukları coğrafya insanlar, milletler ve devletler için değişmez bir etkendir, kaderdir. Coğrafyanın ortaya koyduğu kısıtlamalar ve bahşettiği imkânlar üzerinde yaşayan insan topluluklarının, milletlerin ve devletlerin kaderleri üzerinde tarih boyunca belirleyici bir rol oynamıştır ve gelecekte de oynamaya devam edecektir.

İnsanoğlunun tarihi yaşadığı coğrafyadan ayrılamaz. Tarih bir yeryüzü parçasında, coğrafi bir bölgede meydana gelmiştir. Her harita üzerinde bir tarih vardır ve tarih olmadan coğrafi bilgi anlamını yitirir.

Coğrafya uluslararası ilişkilerde oluşturulacak strateji ve siyasetin belirlenmesinde etkin bir rol oynar, devlet adamlarının ortaya koyacakları siyasi tercihlerin, oluşturacakları güvenlik politikalarının sınırlarını belirler ve alacak oldukları kararlardaki seçenekleri kısıtlar. Bu durum coğrafya ve siyaset arasındaki ilişkiyi, siyasetin coğrafi yönünü ortaya koyar ve kısaca Jeopolitik olarak adlandırılır.

Bilginin güç olduğu günümüzde, Türk toplulukları olarak, her birimizin aynı büyük denizin sularının çekilmesi ile birbirlerinden uzakta kalmış gölcükleri olduğunu, aynı ağacın dalları, aynı kültürün ve tarihin çocukları olduğumuzu bilmek; kültürümüzü, tarihimizi, coğrafyamızı öğrenmek; gittikçe kızışan uluslararası rekabet ortamına ve zorluklarla dolu bir geleceğe daha iyi hazırlanmamızı sağlayacaktır.

Bu sitenin amacı;  sosyal bir varlık olan insan için, “doğru” varsayılan kavram ve tanımların sosyal olarak inşa edildiği teorisinden hareketle;  tüm Türk Toplulukları arasında ortak menfaatlerin farkına varılmasını sağlamak, ortak bir jeopolitik bakış açısı geliştirmek, ortak kimlik ve aidiyet duygusu oluşturmaktır.