• 27 Mayıs 2022 Cuma
KÜRESELLEŞMENİN GÜVENLİĞE ETK 0 Yorum 2 BEĞENİ

KÜRESELLEŞMENİN GÜVENLİĞE ETKİSİ ÜZERİNE

Dr. Ataalp PINARER
Dr. Ataalp PINARER
Yazar

       

 

Ataalp PINARER

 

 

Küreselleşme teknolojinin yayılımını hızlandırmaktadır

 

Geçmişte keşfedilen tekerleğin dünyanın diğer bölgelerine yayılması kaç bin yıl aldı bilinmez ama artık küreselleşme denen olguyla, yeni bilgi ve teknoloji, tahmin dahi edilemeyecek bir hızla dünyaya yayılmaktadır. Bu yayılımdan sadece devletler değil, devlet dışı aktörler, terör örgütleri gibi güvenliğe yeni tehditler oluşturabilecek yapılar da yararlanmaktadır.

 

Teknoloji değişimi tetiklemektedir

 

Filozof  Heraklitos’un söylediği gibi "Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir"

İnsan yeryüzünde var olduğundan beri kendisi, içinde bulunduğu toplum ve çevresi değişim içindedir. Ve hiç durmayan değişim, devam edecektir. Tıpkı Mevlana'nın şu dizelerde söylediği gibi; "Şu akıp giden kum seline bak; ne durması var, ne dinlenmesi. Bak birdenbire nasıl bozuluyor dünya, nasıl atıyor bir başka dünyanın temelini..."

 

Bilim ve teknolojinin tetikleyici önderliğinde değişim değişmeden devam etmektedir. Sanayi devrimi, elektronik devrimi, iletişim devrimi derken artık yapay zekâ, nesnelerin interneti ve robotların önderliğinde dördüncü nesil sanayi devrimine girme hazırlıkları yapılmaktadır.

 

Teknolojik ilerlemeler beraberinde, üretim ilişkileri, ekonomi, sosyal yapı, toplum ve devlet organizasyonunu değiştirmiş ve değiştirmektedir. Tabi ki, bu değişimden güvenlik kavramı da nasibini almaktadır.

 

 

Güvenlik kavramı değişime uğramaktadır

Soğuk savaş yıllarının ideolojik mücadele ortamının güvenlik anlayışı, klasik iç ve dış güvenlik tehditleri anlayışıyla sınırlıydı. Küreselleşmenin hızlanması ile kapital ve insan dolaşımı serbestleşti, ulaştırma imkânları gelişti, uluslararası ticaret büyüdü ve internet çok kısa sürede küresel düzeyde yaygınlaşarak sanal bir dünya oluşturdu. Güvenlik ortamı da bu gelişmelerden etkilendi, çok yönlü ve çok boyutlu bir alan haline geldi.

Artık küreselleşmeye bağlı sınır aşan aktörler, devlet dışı yapılar, terör örgütleri, gruplar ve hatta bireylerden kaynaklanabilecek tehditler güvenlik kavramını genişletmiş durumda.  

Günümüzde eğer devlet olmazsa, ya da işlevlerinde yetersiz kalırsa; büyük ailelerin parçalanmasıyla, artık yalnızlaşmış bireylerden oluşan modern toplumumuzda, İngiliz felsefeci Thomas Hobbes’un “İnsan İnsanın Kurdudur” sözü gerçekten yaşanabilir. Çünkü tüm toplum ve devletlerde,  güvenlik için istihdam edilen insan sayısı tarihteki en yüksek seviyesine çıkmış olmasına; modern silah, cihaz ve teknolojilerin yaygın olarak kullanılmasına rağmen; terör, radikal akımlar ve suç örgütleriyle mücadele her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Terör ve suç örgütleri teknolojiden maksimum derecede yararlanarak, organize olmakta, genişlemekte ve küresel düzeyde güç oluşturabilmektedirler.

Terör, kitle imha silahları, uyuşturucu kaçakçılığı, radikal dinci akımlar, sınır ötesi suç örgütleri, insan ticareti gibi olgular artık uluslararası nitelik kazanmıştır.

Günümüzde küreselleşmenin etkisiyle;

-          Silah temini daha kolay hale gelmiştir

-          Silah yapımında kullanılacak bilgi, teknoloji ve malzemeye erişim kolaylaşmıştır

-          Silah olarak kullanılabilecek ticari araçların temini kolaylaşmıştır

-          Üç boyutlu printer teknolojisi ile silah ve silah olarak kullanılabilecek malzemelerin üretimi bireyler çapında bile mümkün hale gelmiştir.

-          Siber saldırı kapasitesindeki insan sayısı artmıştır

-          Siber saldırı bilgi ve yöntemlerine ulaşım kolaylaşmıştır

-          Terör örgütlerinin organize olma, propaganda ve yandaş toplama faaliyetleri kolaylaşmış, yaygınlaşmıştır.

-          Terör örgütlerinin etki alanları genişlemiştir.

Bütün bu etkenlerin sonucu güvenlik kavramı da genişlemiş, hatta küreselleşmiştir. Artık güvenliğin tesisi ülkelerin tek başına üstesinden gelebileceği bir sorun olmaktan çıkmıştır. Devletler, toplumlar ve sivil toplum kuruluşlarının küresel, ya da en azından bölgesel ölçüde, çok yönlü işbirliğine gitmesi zorunlu hale gelmiştir.


2217 Görüntülenme Sayısı
  

Sizin Yorumlarınız Bizim İçin Önemli *