• 28 Mart 2023 Salı
JEOPOLİTİK VİZYON 0 Yorum1 BEĞENİ
JEOPOLİTİK VİZYON

JEOPOLİTİK VİZYON

Wednesday, March 22, 2017          

  

 

TÜRK DÜNYASINDA ORTAKLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN

ORTAK BİR JEOPOLİTİK VİZYON GEREKLİDİR

 

 

  

Dr. Ataalp PINARER

 

     Dünyada siyasi coğrafyada ve siyasal güç hiyerarşisinde meydana gelen değişimlere bağlı olarak yeni bir jeopolitik ortam doğmaktadır. Bu ortamı şöyle özetlemek mümkündür;

     Ülkeler arasında ideolojik mücadelenin artık bittiğini iddia etmek mümkündür. Bu durumda ülkeler arasındaki rekabet ve mücadelede jeopolitik yaklaşım ön plana çıkmış durumdadır.

     İki kutupluluktan sonra tek kutuplu sistem sona ermiştir/ermektedir. Çok kutuplu bir sistem ya da yeni farklı bir sistem kurulması için mücadele ve geçiş dönemine girilmiş bulunmakta ve bunun sancıları yaşanmaktadır.

     ABD’nin liderlik ve üstünlüğünü kaybetmesi, uluslararası krizleri çözüme kavuşturmada yetersiz kalması ve bunun farkına varması, Rusya’nın Sovyetlerin yıkılması neticesindeki kayıplarını geri almak üzere revizyonist bir politikaya yönelmesi, Çin’in ekonomik ve askeri yönden dünya liderliğine oynaması, Hindistan’ın gelişmesi, askeri ve ekonomik olarak güçlenmesi, Avrupa’nın ekonomik durgunluktan çıkamaması ve AB projesinde sorunlarla karşılaşması (Güney kuzey ayrımı, Ulusüstü bir yapı amaçlanmasına rağmen ulus devletlerin önemini koruması, ayrılıkçılık, İngiltere’nin Birlik’ten ayrılması, menfaat çekişmeleri), Arap ülkelerindeki dini aşırılıkçı terör, mezhepsel ve etnik iç çatışmaların yarattığı istikrarsız ortam ve bu ortamın çevre ülkelere yayılma riski genel jeopolitik resmi oluşturmaktadır. 

     Türk Dünyası ekonomik askeri ve beşeri yönden büyük ülkelerin arasında sıkışmış ve bölünmüş durumdadır ve vizyon eksikliği sıkıntısı çekmektedir. 

     Dünya’da ülke ve milletler arasında tekrar canlanmaya başlayan rekabet ortamında, birlik ve dayanışmanın gücünün farkına varmamız gereklidir. (AB, Avrasya Birliği, Şangay İşbirliği Örgütü, NAFTA, APEC vs.. birlikler ekonomik, siyasi ve güvenlik ihtiyaçları için örnek oluşturmaktadır) 

     Akılda tutulması gereken konu; “doğrular ve/veya doğru kabul edilen algıların sosyal olarak inşa edilmekte olduğudur”. Sosyal inşa sürecinde ise, Jeopolitik çalışmalar önemli bir yer tutmaktadır. 

     Bu durum tahlili ışığında; Türk toplulukları arasında ortak bir jeopolitik bakış geliştirilmesi ihtiyacının mevcut olduğu görülmektedir. Ortak jeopolitik bakış, ortak bir jeopolitik bilinç ve vizyona sahip olunmasının yolunu açacaktır. Başta elitler olmak üzere Türk halklarının ortak bir jeopolitik vizyona sahip olması ile ortak bir kimlik ve gelecek tahayyülü mümkün hale gelebilecektir.  
 
     Tüm bunların sonucunda ise; Türk dünyasının gücünün ve etki alanının yani zenginlik ve refahının artmasının yolu açılmış olacaktır. 


2572 Görüntülenme Sayısı
Kategori : ANALİZLER
  

Sizin Yorumlarınız Bizim İçin Önemli *