• 2 Aralık 2022 Cuma
BAŞARI İÇİN HEDEFİNİ DOĞRU BE 0 Yorum 1 BEĞENİ

BAŞARI İÇİN HEDEFİNİ DOĞRU BELİRLEMEK

Dr. Ataalp PINARER
Dr. Ataalp PINARER
Yazar

       

Gerçekleşmesi ile arzu edilen sonuçları elde etmenizi sağlayacak, net ve anlaşılabilir bir şekilde tanımlanmış ve ulaşılabilir hedefler belirlemeniz ve bu hedeflere ulaşmak üzere çalışmanız, başarı için en temel konudur.
Hedef ilkesi harp prensiplerinin özellikle stratejik seviyede en önemlisidir. Hedeflerin elde edilmesi için strateji oluşturulması gerekir. Strateji geliştirilmesi, uygulanması ve sonuçları itibari ile uzun vadelidir.
 
Uygun ve doğru bir hedefin erkenden ve hassasiyetle seçimi; bu hedefe ulaşmak için, başarılı bir stratejinin yaratılması ve uygulanması yolunda kritik bir safhadır. Bu nedenle, uygun bir hedefe yönelik yeterli bir odaklanma ile pek çok şey başarılabilirken; ancak net, anlaşılabilir, ulaşılabilir bir hedef olmadan büyük gayret ve emeğe rağmen pek az şey başarılabileceği unutulmamalıdır.
 
Öncelikle nihai bir hedef tespit etmeniz ve belirlediğiniz nihai hedefe ulaşmanız için ara hedefler belirlemeniz gereklidir. Oluşturacağınız stratejinin ise, ara hedeflere belirlediğiniz sıra ile ulaşmanızı ve sonuçta sizi nihai hedefinize ulaştırması beklenir. Her bir ara hedef nihai hedefi gerçekleştirme süresince ara duraklarınız olacaktır.
 
Hedefler bir analiz ve değerlendirme süreci ile belirlenir. Bu süreçte maliyetler, riskler ve başarı şansları değerlendirilir. Bir ara hedefin nihai hedefi elde etmenizde yaratacağı fayda göz önüne alınması gereken en temel noktadır. Bu sürecin dinamik olduğu ve devamlı değerlendirme gerektirdiği göz önünde bulundurulmalıdır. Yani nihai hedef yolunda, ihtiyaçlara ve değişen koşullara göre ara hedefleriniz ve bu hedeflerin önceliği değişebilir.
 
Nihai hedefimiz, varmak istediğimiz yeri ifade eder. Nereye varmak istediğini bilmeyen boş yere çaba sarf etmeye mahkûmdur. Hedefimizi bu hedefe ulaşmak için ara hedefleri belirlemek var olan potansiyelimizi belli noktalara odaklayarak etkin bir şekilde yönetmemizi sağlar. Hedeflerin doğru olarak belirlenmediği durumlarda var olan potansiyel, iyi düşünülmemiş ve organize edilmemiş amaçlar arasında verimsiz bir şekilde tüketilir.

Hedefi olan ve hedefsiz insanı karşılaştırırsak; birisi lançerinden fırlamış bir seyir füzesine benzerken, diğeri ise rüzgârda savrulan bir uçan balona benzer. Füze hedefine ulaşmak için tasarlanmış, karşısına çıkabilecek çeşitli engellerden kaçınmak için planlanmış manevralara ve dinamik, kendini değişimlere yeniden ayarlayan bir uçuş yoluna sahiptir. Seyir füzesi bu anlamda, elinde bulunan araçları hedefe yönelik kullanan bir kişiye benzetilebilir. Rüzgâra tabi olarak sürüklenen balon ise hedefi olmayan bir insana benzer. Hedefi olmayan insan çevresinden gelen etkilerle onların istediği yöne gider. Nasıl balon rüzgâra direnemezse, hedefsiz insan da kendisi dışındaki güçlere direnemez.
 
Nihai hedefin ve ara hedeflerin doğru belirlenmesi kritik önemdedir. Çünkü uzun bir sürecin henüz başında yapılan böylesi bir yanlış; amacınıza, nihai hedefinize ulaşmanıza kısaca zaferi kazanmanıza engel olabilecektir. Yanlış hedeflere yönlenmiş insanlar ne kadar çaba sarf ederse etsin istedikleri noktalara ulaşamayacaktır.
 
Hedef belirlerken dikkate alınacak bazı hususlar bulunur. Tespit edilen hedefler;
 
- Nihai hedefe en yüksek katkıyı sağlamalıdır.
Her zaman aklınızda ve tercihen yazılı olarak duvarınızda, masanızda nihai hedefiniz olmalıdır. Ara hedefleri belirlerken ve öncelik sırasına koyarken; seçtiğiniz hedefin nihai hedefe ulaşmanız için en yüksek katkıyı uygun zamanda verip vermediğini hassasiyetle sorgulamanız gerekir.
- Açık, anlaşılabilir ve belirli bir konuya ilişkin olmalıdır.
Hedef belirlendikten sonra sanki o hedefleri yaşıyormuş gibi zihinde canlandırılması gerekir. Çünkü düşünce gücü ile o anlar yaşandıkça motivasyon yükselecek, belirsiz hedefler daha belirgin hale gelecek ve hedefe emin adımlara ilerlenecektir.
- Ölçülebilir olmalıdır.
Ölçülemeyen hiçbir şeyin değeri belirlenemez. Değeri bilinmeyen durumlarda da olumlu ya da olumsuz yönde gelişme olduğunu tespit edemeyiz. Hedeflerin de ölçülebilir ve değeri bilinebilir olmalıdır. Örneğin işletme olarak gelişmek, genişlemek istiyoruz. Bunun için ölçülebilir bir değer belirlemedikten sonra hedefimize ulaşıp ulaşmadığımızı tespit edemeyiz. Yılsonunda sermaye gücümüzü %10 oranında arttırmak ölçülebilir bir hedeftir. %10’ un altında bir orana ulaşırsak, %8 gibi beklenenden daha düşük bir artış elde etmiş oluruz ve bunun nedenleri tespit edilip çözüm önerisi üretilmelidir gibi bir sonuca varılabilir.
- Ulaşılabilir olmalıdır.
Belirlediğimiz nihai hedef ve ara hedefler sağlam bir mantık süzgecinden geçmeli, durum değerlendirmesi ile ulaşılamaz hedefler elemine edilmeli; yerlerine daha makul ve gerçekçi hedefler belirlenmelidir.
- Bir öncelik derecesi ve uygulama zamanlamasına sahip olmalıdır.
Dinamik bir süreç içinde, rutin aralıklarla nihai hedefe varmak için tespit edilmiş olan ara hedeflere yönelik bir yeniden değerlendirme ve analiz gerçekleştirilmelidir. Böylece hedef analizinin yapılması ile belirsizlikler ortadan kalkıp belirli hale gelecek, hedefe yönelik çok berrak bir yol haritasına sahip olunabilecektir.
 
Her yeni hedefin gerçekleştirilmesinden sonra ise yeni hedefler koymak ve onlara ulaşmak için çaba göstermek kişiyi sürekli dinamik, heyecan dolu, hayata bağlı bir kişi durumuna getirir. Yeni hedefler koyarak lokomotif güç olan moral ve motivasyonun en üst seviyelere çıkması sağlanmalıdır. Çünkü her hedefe ulaştıktan sonra motivasyonun sona ermesi kaçınılmazdır.
 
NOT: Daha fazla bilgi için "Başarı Zaferindir" adlı kitabımdan faydalanabilirsiniz.

 
 


1307 Görüntülenme Sayısı
Kategori : GÜNCEL
  

Sizin Yorumlarınız Bizim İçin Önemli *